Jointly
Organized
by:

"The Akhil Bharatiya Chitrapat Mahamandal gives away the following awards – Best Film Director (Rs. 25,000), Best Film Actor male (Rs. 25,000), Best Film Actor female (Rs. 25,000), Best Screenplay (Rs. 25,000) and Best Cinematographer (Rs. 25,000). From 6th PIFF."

Akhil Bharatiya Chitrapat Mahamandal Awards

Year Best Director Best Actor Best Actress Best Screenplay Best cinematographer
17th PIFF 2018 Sumitra Bhave (Dithee) Swanand Kirkire (Chumbak) Devika Daftardar (Naal) Saurabh Bhave & Sandeep Modi (Chumbak) Dhananjay Kulkarni (Dithee)
16th PIFF 2018 Gajendra Ahire (Pimpal) Raman Devkar (Mhorkya) Mitali Jagtap (Nashibvan) Gajendra Ahire (Pimpal) Girish Jambhalikar (Mhorkya)
15th PIFF 2017 Sandip Bhalchandra Patil (Dashkriya) Arya Adhav (Dashkriya) Tannishtha Chatterjee (Doctor Rakhamabai) Rajesh Mapuskar (Ventilator) Satyajeet Shoba Shreeram (Lathe Joshi)
14th PIFF 2016 Prasad Namjoshi (Rangaa Patangaa) Kishor Kadam (Partu) N.A. Nishant Dhapse (Halal) Ajit Reddy (Natasamrat Asa Nat Hone Nahi)
13th PIFF 2015 Bhaurao Karhade (khwada) N.A. Usha Naik (Ek Hazarachi Note) Shrikant Bojewar (Ek Hazarachi Note) Amol Gole (Elazabeth Ekadashi)
12th PIFF 2014 Nagraj Manjule (Fandry) Somnath Awghade (Fandry) N.A. Sumitra Bhave (Astu) Vikram Amladi (Fandry)
11th PIFF 2013 Gajendra Ahire (Anumati) Jitendra Joshi (Tukaram) N.A. Sumitra Bhave (Samhita) Rajan Kothari (Tukaram)
10th PIFF 2012 Umesh Kulkarni (Deool) Subodh Bhave (Balgandharva) Uttara Baokar (Ha Bharat Maza) Abhiram Bhadkamkar (Balgandharva) Sudhakar Reddy (Deool)
9th PIFF 2011 Vikram Gokhle (Aaghaat) NA Mukta Barve (Aaghaat) Saurabh Bhave & Kiran yadnyopavit (Taryanche Bait) Raja Fadtare & Sandeep Varadkar (Baboo Band Baaja)
8th PIFF 2010 Umesh Kulkarni (Vihir) Atul Kulkarni (Natarang) NA Renuka Shahane (Rita) NA
7th PIFF 2009 Paresh Mokashi (Harishchandrachi Factory) Kishor Kadam (Jogwa & Dukhache Shwapad) NA Sachin Kundalkar (Gandha) NA
6th PIFF 2008 Umesh Vinayak Kulkarni (Valu) NA Prateeksha Lonkar (Aevdhe Se Aabhaal) Bipin Nadkarni (Aevdhe Se Aabhaal)

Sponsors